Исторически забележителности

През 1873 г. Васил Левски основава революционен комитет. Това става в къщата на Нецо, която и до днес е запазена. На фасадата има надпис, удостоверяващ събитието. В близост до селото е местността Креща, през Средновековието там е имало крепост, която е била разрушена от турците. 

 

Забележителност представлява и черквата "Св. Атанасий", издигаща се сред селото, построена през 1882 година тя е една от най-големите в общината.