Туризъм

В района има два лечебни извора със студени минерални води. Като първия от тях в местността "Язовски дол", е с по-голям дебит на водата. От незапомнени времена този извор се е ползвал и се носят легенди за лековитата  му вода, която лекувала кели-екземи и оттогава този извор носи името "Келавото кладенче". Това лечение е ставало с измиване на болните места 2-3 пъти с вода като всеки път са носели монети или пръчки. Този извор е изследван в института Горна баня - София и се установи, че е леко минерална и има резултати при лечение на стомашни болести.

 

В района има вековни дървета, като тези в местностите "Железков кръст" , "Св. Илия",  до които дървета и местности учениците правят излети. При същите дървета и могили в района е имало оброци, на които на определени християнски празници, се готвело и давало безплатна харана, като се извършвало и молебен за здраве на лицата, даващи храната.

 

В района на селото и землището  има не по-малко пещери, могили, скали, долове и др. с духовни и исторически данни и съответно легенди за същите.

 

Вместността "Брусника"  има пещера, която се казва "Калугерица", смята се,  че там една калугерка е прегрешила във вярата си и е изпратена в тази пещера, която била трудно достъпна.  Един мъж разбрал за калугерката, прогонил я и съборил всичко. Но тя пак се връща, възтановява се част от пещерата и нанаово я обитава. Ето откъде идва името на пещерата, тя е дълга с криви ниши, има писма и някои рисунки по стените, чува се и шум от течаща вода.

 

Пещерата " Звънти дупка"  се намира на изток от Калугерица, тя е отвесна и не много дълбока, тя е била дълга и е излизала чак при река Искър, но впоследствие се е запушила.

Като се хвърли камък в същата тя звънти и оттам носи и името си "Звънти дупка"

Не много надолу е "Градището" - местност, от която на изток има пещери дори непроучени и до днес, самото Градище е било с духовна култура. В него е имало висока кула за наблюдение, в него има и богата  керамика.

Там са намерени мраморни колони с разцветки, мраморни чаши и монети от много стари времена.

 

"Емирската скала" - това име носи, тъй като в селото е имало турчин - Емир, който се е качвал на тази скала и оттам е изсвирвал със своя рог и наблюдавал хората да работят, а те са събирани от селата- Лик, Влашко село и Ослен Криводол.След освобождението от турско иго, жителите са си поделили това поле и днес землището е и на трите села.

"Винаграда" - това е голямо кале с голяма историческа легенда. Там се намират руини от строежи, кули, зидове.                                             

 

"Лиловската Зареда "-  тя е на юг от "Винегреда", дълга е около 2 км, над нея има равни ливади, притоци и рекички. Срещу нея има стар римски или латински манастир, там има пещера с вода и със силна сяра, в нея има камъни, наречени ютаци.